De här föreningarna fick projektmedel från Vindkraftfonden som utbetalades vid en utdelningscermoni vid Undersviks Hembygdsgård kl 18 den 2 maj 2023:

 

Västerbackens Bygdegårdsförening får 10 000 :- för tillgänglighetsanpassning av toaletter vid Bygdegården i Flästa

* Orbaden Ideella förening får 20 000 :- som stöd till årets Orbadenstämma.

* Vallsta IF får 25 000 :- för inköp av fotbollsmål främst att användas vid barn- och ungdomsfotboll

Undersviks Hembygdsförening får 10 000 :- för inköp inventarier till  hembygdsgårdens kontor.

Friluftsfrämjandet, Arbrå får 20 000 :- för inköp av värmepump till en byggnad vid Koldemoåsen

* Föreningen Hofvet får 15 000 :- för uppdatering av elinstallationen vid Hofvet i Vallsta

* Undersviks Kamratförening får 30 000 :- som stöd för målning av fasaden vid Hagaborg i Undersvik. 

* Arbrå Skytteförening får 10 000 :- för inköp av kompressor till skyttelokalen i Sagahuset, Arbrå

* Arbrå Alpina får  10 000 :- för inköp av nummerlappar främst att användas vid ungdomstävlingar 

* Arbrå Hembygds- och Fornminnesförening får 35 000 :- för renovering av fasaden på Kvar-Eriks i Vallsta.

* Arbrå Hemslöjdsförening får 20 000 :- för målning av fasaden vid lokalen i Vallsta

* Utomskogens Bygdegårdsförening får 10 000 :- för inköp av ljudanläggning till Bygdegården i Bogården

* Forsbrokyrkans Ungdom får 20 000 :- för inköp av värmepump till anläggningen vid Fagernäs.

* Vallsta SK får 15 000 :- för inköp av beg. snöskoter får spårdragning.

Tidningen Ljusnan bevakade evenemanget och beskrev det så här:

   

 

Under 2022 betalades inga bygdemedel ut från Vindkraftfonden till följd av problem med vindkraftbolagets utbetalningar till Vindkraftfonden. De medel som så småningom kom in överfördes för utbetalning av bidrag under 2023.

 

De här föreningarna fick projektmedel från Vindkraftfonden och som utbetalats under 2021:

* Arbrå Kyrkbåtsroddare fick 14 000 :- för inköp av åror.

Undersviks Hembygdsförening fick 15 000 :- för inköp av bord mm. till  hembygdsgården vid HansNils

Friluftsfrämjandet, Arbrå fick 25 000 :- för inköp av bla. container för pistmaskinsgarage vid Koldemoåsen

* Arbrå Bollklubb fick 26 000 :- som stöd bl.a till inköp av utrustning som används i den verksamhet som bedrivs i barn- och ungdomsverksamheten

* Arbrå Hembygds- och Fornminnesförening fick 30 000 :- för inköp av bord/bänkar för utomhusbruk

* Vallsta Bygderåd fick 30 000 :- för inköp av material för byggandet av nya marknadsstånd att användas vid Bygderådets aktiviteter i Vallsta.

 

Bidrag är nu utbetalda till följande föreningar för projekt under 2020:

* Undersviks Hembygdsförening fick 20 000 :- för till en elanläggning vid hembygdsgården vid HansNils
* Arbrå Tennisklubb fick 20 000 :- upprustning/modernisering av anläggningen vid Talludden
Bogårdens Föreningshus fick 20 000 :- för inköp av bord och belysning
* Arbrå Skoterklubb fick 20 000 :- för inköp av bla. spårsladd och vinge för skötsel av skoterspår
Västerbackens Bygdegårdsförening fick 25 000 :- till köksombyggnad vid Bygdegården i Flästa
Arbrå Fiskevårdsförening fick 20 000 :- för byggande av vindskydd/gångbryggor vid Svarttjärn (på           Koldemo-skogen)
* Kamratföreningen Undersviks Byalag fick 20 000 :- för ombyggnad av kök, ventilation och ny scenbelysning vid Hagaborg.

De här föreningarna fick projektmedel från Vindkraftfonden utbetalade under 2019:

Vallsta Skidklubb fick 20 000 :- för spårunderhåll och upprustning av Hosarbovallen
* Föreningshuset Hofvet fick 50 000 :- för inköp av fönster till lokalen i Vallsta
Friluftsfrämjandet, Arbrå fick 25 000 :- för inköp av bla. möbler till värmestugan vid Koldemoåsen
Arbrå Östra Fiskevårdsområde fick 20 000 :- för underhåll av gångbryggor och för vassröjning
* Kamratföreningen Undersviks Byalag fick 20 000 :- för inköp av ljudanläggning till föreningshuset Hagaborg.

De här föreningarna fick projektmedel från Vindkraftfonden utbetalade under 2018:

Vallsta Skidklubb fick 35 000 :- för upprustning av Hosarbovallen

Västerbackens Bygdegårdsförening fick 30 000 :- för inköp av bord till Bygdegården i Flästa

Arbrå IK Alpina fick 10 000 :- för inköp av slalomkäppar till Koldemoåsen

Bogårdens Föreningshus fick 20 000 :- för upprustning av kök i Bogården

Undersviks Hembygdsförening fick 33 000 :- för flytt av hembygdsgården Olmats

Arbrå Skytteförening fick 26 000 :- för inköp luftgevär till lokalen i Arbrå

Friluftsfrämjandet, Arbrå fick 25 000 :- för inköp av luftvärmepump till byggnad på Koldemoåsen

Undersviks Viltvårdsområde fick 20 000 :- för byggande av toaletter som behövs främst under mässorna ”Tryhunt”.