Bidragen från drift under 2021 och 2022 användes så här:

Utomskogens Bygdegårdsförening har fått stöd för inköp av en ljudanläggning till bygdegården. Anders Callmyr har stått för både leverans av mixerbord, mikrofoner och högtalare samt installation av dessa. Arbetet innebär en helt ny dimension för bygdegården när det gäller ljud.

Undersviks Hembygdsförening har fått stöd från Vindkraftfonden för inköp av ett dokumentskåp för en säker förvaring av handlingar, som på ett säkert sätt ska bevaras för framtiden. Skåpet levererades den 2023-08-11 och står på plats i vår samlingslokal Logen.

Vallsta IF har fått bidrag för inköp av fotbollsmål med nät för användning vid fotbollsmatcher för juniorer och ungdomar. Målen är mindre än de som används vid seniormatcher.

Arbrå Skytteförening har köpt en högtryckskompressor för att fylla de lufttuber som dagen luftgevär är utrustade med. 200 bars tryck krävs för att fylla tuberna. Gevären används idag av föreningens ungdomar vid tävlingar och träningar.

Föreningen Orbadens Vänner har fått stöd för att arrangera Orbadens Spelmansstämma som hölls 2 - 3 augusti. Avsikten med stämman är lyfta fram den kulturskatt som finns i närområdet, men även nationellt, för att inspirera såväl gamla som unga till utveckling och ett kreativt skapande. Cirka 700 personer deltog i stämman. I evenemanget ingick en koncert vid Orbadens strand från ortens kyrkbåtar. Bidrag till stämman hade också lämnats av ett antal lokala sponsorer och bidragsgivare.

            Folk.nu!

Bidragen från drift under 2020 användes så här:

Arbrå Kyrkbåtsroddare har fått ett uppskattat stöd från Vindkraftfonden för inköp 8 roddåror samt en styråra till brudbåten ”Hjärtans fröjd”.

Åror slits med åren. Efter 25 års verksamhet har ett antal åror fått bytas och när föreningen nu är Sveriges största kyrkbåtsförening med fem båtar i drift innebär det ett bruk av 64 roddåror samt 5 styråror.

Båtbyggaren Lasse Forslund i Fagerfall, Bjuråker, åtog sig uppdraget och från föreningen har Lasse Feldtblad deltagit i arbetet på ideell basis.

Årbladen stryks tre gånger med vit linoljefärg. En svart kant på en centimeter bildar ram för den vita färgen. De två taktårorna samt styråra får en symbol med två ringar som förgylls med bladguld och ramas med tunn svart färg. Arbetet görs av Ingemar Dahren

.

Vallsta Bygderåd har fått stöd från Vindkraftfonden för inköp av  material för byggandet av nya marknadsstånd att användas vid Bygderådets aktiviteter i Vallsta.  Bygderådet rapporterar att de medvetet har skjutit på projektet lite. Efter att vi fick beviljat medel så sköt ju priset på virke i butikerna upp i helt sanslösa nivåer. Det material vi skulle inhandla kostade mer än dubbelt mot kalkylerna. Och då den beviljade summan var mindre än den i budgeten så har vi avvaktat lite. Dessutom kom ju pandemin och ställde till det för oss också. Nu har priserna börjat sjunka och pandemin är under "kontroll". Vi planerar därför att under vårvintern genomföra det beslutade projektet. Det skall vara färdigt senast till vårmarknaden sista lördagen i maj 2022.

Friluftsfrämjandet Arbrå lokalavdelning  har fått projektmedel för att användas vid det pågående garagebygget för pistmaskinen vid Koldemoåsens skidanläggning. Projektet har kraftigt försenats pga krig, inflation och båtar på tvären i Suez-kanalen. Containrarna har nu levererats och bygget kan börja. Det är för närvarande oklart om det hinner bli klart under 2023 eller om det färdigställs våren -24.

Undersvik Hembygdsförening har fått stöd från Vindkraftfonden för inköp av bord till hembygdsgården Hans-Nils

Vi valde dessa bord, eftersom de är lätta att hantera och kombinera för trivsamma sittningar. De tål väta och kan användas i alla väder. De rektangulära borden förvaras i en rullbur. De runda står bra i vårt förråd. Undersviks Hembygdsförening tackar för bidraget.

Arbrå Hembygds- och Fornminnesförening har fått stöd med 30 000 :- från Vindkraftfonden för inköp av utomhusmöbler att användas vid Fornhemmet, vid Lifstorpet i Orbaden och vid Kvar-Eriks i Vallsta

Till våren kommer vi att ha möblerna färdigmonterade och klara att användas för sina ändamål. Möblerna levererades i bästa "IKEA" -stil med mängder av skruvar, muttrar, brickor och träbitar och en ritning/monteringsanvisning som var lite svårförståelig.

Arbrå Bollklubb har fått stöd med 26 000 :- från Vindkraftfonden bl.a för inköp av utrustning till sin barn- och ungdomsverksamhet.

Under 2021 har de köpt ett antal Futsal-bollar samt att omfattande arbeten har gjorts vid Arbrå IP för att göra ungdomsverksamheten bättre. Handikappanpassade toaletter har byggts och ute på idrottsplatsen har robusta timrade avbytarbås och vindskydd byggts.

Friluftsfrämjarna, Arbrå lokalavd. har fått stöd från Vindkraftfonden för bygge av garage till pistmaskinen.  Takstolar är inköpta men leverans av den container som ska användas har blivit försenad till följd av problem med tillgången på begagnade containers. Bygget kommer att slutföras så fort som container finns tillgänglig.

Bidragen från drift under 2019 användes så här:

Undersvik Hembygdsförening har fått stöd från Vindkraftfonden.  Först med bidrag till inköp av tomt i Kyrkbyn 2018. Sedan med ett bidrag till elinstallation. Sommaren 2019 flyttades hembygdsgården från Olmats till Hans-Nils.  Så byggdes den 200-åriga logen pietetsfullt om till en möteslokal i tiden. Hela projektet kommer att kosta drygt 3 mkr. Elinstallationen kostade 136 000 :- och Vindkraftfonden lämnade ett bidrag på 20 000 :-

         

Västerbackens Bygdegårdsförening driver en bygdegård i Flästa. Den var tidigare en lokal för IOGT-NTO och köket var i stort behov av renovering, Standaren var från 1950-talet och arbetssituationen i köket var ansträngande, speciellt när föreningens välbesökta musikcaféer kördes. Köksombyggnaden har kostat cirka 335 000 :- och utöver ett omfattande eget arbete har den finansierats med bidrag från Vindkraftfonden, Kommunen, Arbrå Donationsråd och Arbråsjöarnas regleringsfond. Arbetet har avslutats under sommaren 2020 och är nu klart för invigning.

                    

Bogårdens Föreningshus har med stöd av bidrag från Vindkraftfonden köpt nya bord till Föreningshuset samt en dataprojektor med tillhörande upphängare.

Kamratförening Undersviks Byalag har med stöd av Vindkraftfonden köpt en  ny köksinredning till Hagaborg. Till följd av det stopp som Corornan förorsakat blev montage av inredningen försenad men är nu monterad. Föreningen sökte dessutom stöd från annat håll för att fullfölja projektet. Så här ser inredningen ut när den kom på plats.

Arbrå Fiskevårdsförening  har fått bidrag för att bygga fiskebryggor och gångbanor vid Svarttjärnen (på Koldemoskogen). Tack vare bidraget har föreningen, och så även allmänheten fått tillgång till en naturskön plats som tidigare var svåråtkomlig. Speciellt tydligt blev det i dessa tider att denna typen av platser behövs för så väl unga som gamla. Att kunna göra aktiviteter utan att riskera sin hälsa. Av samma anledning (covid-19) blev tidsperioden för utförandet av projektet också utdraget under hela 2020 och vi har i stort sett fått allt klart nu i början av december 2020. Kommunens arbetsgrupp Sjölyftet har svarat för huvuddelen av byggarbetet. Sjölyftet är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, Samhällsbyggnadskontoret,

Eftersom ungdomar ALLTID fiskar gratis i våra vatten så finns nu ytterligare ett alternativ till gratis aktivitet för barnfamiljer och Ungdomar.

Arbrå Tennisklubb har fått bidrag så att Talludden fått en uppfräschning med en ny varmvattenberedare samt möbler och material till nya anslagstavlor för att kunna fräscha upp de gamla tavlorna. Möblerna kom som en byggsats så där har medlemmar med eget arbete skruvat ihop möblerna. Bidraget har använts på bäst möjliga sätt och helt enligt tennisklubbens ansökan.

                   

Arbrå Skoterklubb har köpt en sk. spårsladd som är byggd för att preparera skoterleder. Utrustad med trummor baktill och med 2st extrablad. Med denna utrustning förbättras hyvlingsegenskaperna och gör att skoterleden blir jämnare per körtillfälle.

Bidragen från drift under 2018 användes så här:

 • Kamratföreningen Undersviks Byalag har nu tack vare bidraget från Vindkraftfonden kunnat köpa en ljudanläggning med mixerbord och högtalare till föreningens lokal Hagaborg.
 •  
 • Vallsta SK har jobbat med upprustning av Hosarboanläggningen. Vedboden är målad. Vattenbrunnen har iordningsställts. Skorstenen och takstegen har fixats så att sotaren kunde besiktiga och godkänna eldstaden och göra den tillgänglig för sotning/kontroll. Runt stugan har busk och sly röjts undan och eldstaden utomhus har förstärkts med brunnsringar. Det fortsatta arbetet innebär målning av tak och väggar invändigt samt allmän uppsnyggning med förvaringar för matsäckar och överdragskläder
 • .

Friluftsfrämjandet Arbrå lokalavd köpte nya bord och stolar till värmestugan vid Koldemoåsen. Montering skedde med egna resurser. Nu väntar de bara på att kylan ska komma så att snökanonerna kan startas och snö blåsas ut över slalombacken

 • Arbrå östra fiskevårdsförening har underhållit på alla spångar i Dalån och underhållit 7 bryggor i Ränningen. Dessutom biotopvårdande åtgärder (vassklippning) genomförts i Istesjöns in- och utlopp så att fisken kan vandra fritt från Orsjön och upp till Istesjön och därefter till Bysjön och andra sjöar.

Föreningshuset Hofvet i Vallsta har fått bidrag för utbyte av fönster på huvudbyggnaden. 8 fönster med specialmått tillverkades av Jan-Oves Snickeri i Hassela och monterades på plats med ideella insatser av några av föreningens medlemmar. De gamla fönstren hade alltför dålig isoleringsförmåga och trävirket hade sett sina bästa dagar.

 

Bidragen från drift under 2016/2017 användes så här:

 • Västerbackens Bygdegårdsförening har köpt nya bord till  bygdegården i Flästa med stöd av Vindkraftsfonden. Vid musikcaféet den 29 november kunde gästerna inviga borden och njuta av dukningen vid 4 av de totalt 18 bord som levererats. Lokalen kan nu dukas upp med en helt ny fräsch bordsuppsättning som ersätter de gamla och mycket nedslitna borden.

 • Arbrå Alpina har nu köpt slalomkäppar och "vippor" med hjälp av de "Vindkraftspengar" som beviljades föreningen i början av 2018. Därmed är de bättre rustade för kommande vintersäsong vid Koldemoåsens skidanläggning.

 • Vallsta SK har börjat rusta Hosarbovallen med att fixa till brunnen och frilägga grunderna på byggnaderna vilket var väldigt välbehövligt. Ove Persson övervakar grundfriläggningen. Fortsättning följer under hösten med en del andra åtgärder.

 • En synnerligen nöjd styrelse för Undersviks Hembygdsförening inspekterar den nya tomten, som föreningen har köpt med bidrag från Vindkraftfonden. Skogsstyrelsens röjarlag har hjälpt till så att vi kan se hur den verkligen ser ut. Under juni 2019 flyttades Hembygdsgården under en spektakulär insats med stort intresse till sin nya plats.

   

 

 • Friluftsfrämjarna i Arbrå har köpt in och monterat en luft/luft värmepump med hjälp av bygdemedel som kom från drift av vindkraftverken i Järvsö - Sörby vid klubbstugan uppe vid Koldemoåsens slalombacke. Installationen innebär en betydande minskning av uppvärmningskostnaderna för stugan. En bra investering, glada miner! Vi gratulerar.

 • Arbrå Skytteförening har nu anskaffat två st luftgevär främst för ungdomar som skjuter i skyttelokalen i Sagahuset i Arbrå. De kommer också att användas vid tävlingar ute i landet. Efter uppstart av luftgevärssäsongen i september kan de se resultatet av investeringen men de är övertygade om att det blir en väsentlig skillnad mot att skjuta med de gamla gevären.
  På foton nedan syns när två av våra ungdomarna, Hanna och Alexander provskjuter de nya gevären.

 • Pengar från Vindkraftfonden har nu använts till två utmärkta dass vid älgslakteriet i Undersvik. Precis lagom till Jaktens dag med tema TryHunt för hela familjen. Nöjda jägare inspekterar, fr v Peter Mårtensson, Thomas Bergqvist, Torsten Stockhaus och Stefan Brandt.

 • Bogårdens Föreningshus har byggt om sitt kök. De har öppnat väggen till köket och satt dit jalusiluckor, så man kan stänga vid behov. Lätt att lyfta ut mat m.m. genom öppningen. En bänkskiva i köket är bytt och väggen till köket är  öppnad. Lätt att lyfta ut mat m.m. genom öppningen. De har flyttat ut bardisken till stora salen och målat om den. Där bardisken stod har de nu en serveringsbänk med förvaringslådor. Lådor sattes även in på väggen mot köket. Ny golvmatta lades in i lilla salen. Det har underlättat oerhört mycket att jobba i köket som har begränsat utrymme när flera jobbar därinne.