Under tidigare år har vi fått 130 000 - 140 000 kr att fördela på de ansökningar som kommit in. 2021 blev en reducerad bidragstillgång.  Vår styrelse beslutade då att vi inte delar ut några bygdemedel under 2022. En utdelning på totalt 250 000 :- kommer att ske under maj 2023 som då omfattar både de bygdemedel vi erhållit 2022 samt de medel som kommit under 2023.

Bidragsutdelningen avs bidrag under 2023 kommer att ske vid Undersviks Hembygdsgård den 2 maj kl 1800

 

Evenemanget bevakades av tidningen Ljusnan som beskrev det så här:

 

De ansökningar som kom in under 2021 lades obehandlade och besked gavs till de föreningar som hade lämnat ansökningar under 2021 att skicka nya ansökningar under 2022 förutsatt att projektet fortfarande var aktuellt.

Varje årsslut är stoppdatum för nya ansökningar. Ansökningarna bereds av en handläggargrupp och ett slutligt beslut om vilka ansökningar som ska beviljas alt. avslås tas sen  av Vindkraftfondens styrelse .

Styrelsens utdelningsbeslut tas normalt i slutet av mars/början av april månad. Utbetalningar sker sen efter detta styrelsebeslut.

Välkomna in med era nya ansökningar om vindkraftsbidrag senast vid årsslutet 2023/2024 och som då avser bygdemedel som utfaller från driftperioden 2023.

Dessa medel kommer att vara tillgängliga för utdelning under våren 2024.

Detaljerad information om ansökningsförfarandet finns under fliken "ANSÖK" ovan.