Besked har nu kommit från vindkraftbolaget att knappt 140 000 :- har utbetalats till Vindkraftfonden och som är kopplade till drift av vindkraftverken i Järvsö-Sörby parken under 2020 .

I slutet av förra året skickade ett antal föreningar in ansökningar om Bygdemedel till Arbrå - Undersvik Vindkraftfond. Vår handläggargrupp har berett inkomna ansökningar och styrelsen har bekräftat gruppens förslag vid ett styrelsemöte den 4 april 2021. Besked är utskickat till de föreningar som lämnat in ansökningar före utgången av 2020.

Vid varje årsslut är stoppdatum för nya ansökningar. Välkomna in med era ansökningar om vindkraftsbidrag senast vid årsslutet och som då avser bygdemedel som utfaller från driftperioden 2021.

Dessa medel kommer att vara tillgängliga för utdelning under våren 2022.

Ansökningarna bereds av en handläggargrupp och ett slutligt beslut tas sen  av Vindkraftfondens styrelse om vilka ansökningar som ska beviljas alt. avslås

 

Detaljerad information om ansökningsförfarandet finns under fliken "ANSÖK" ovan.