År 2012 projekterades flera vindkraftparker i vår bygd. För att bevaka att bygden inte skulle stå tomhänt när vindkraftverken i bygden började generera pengar bildades Arbrå-Undersvik Vindkraftfond.

Bakom Vindkraftfonden ligger fem lokala föreningar i Arbrå – Undersvik socknar:

  • Vallsta Bygderåd
  • Västerbackens Bygdegårdsförening
  • Undersviks Hembygdsförening
  • Arbrå Hembygds- och Fornminnesförening
  • Utomskogens  Bygdegårdsförening