Arbrå-Undersvik Vindkraftfond förvaltar och delar ut tillgängliga bygdemedel från vindkraften. Bygdemedel ska användas till att främja projekt och gemensamma anläggningar, som är positiva för utvecklingen inom Arbrå och Undersvik socknar.