I slutet av förra året skickade ett antal föreningar in ansökningar om Bygdemedel till Arbrå - Undersvik Vindkraftfond. Utdelning av de bidrag som Vindkraftfonden hade att fördela från intäkter som var  kopplade till drift av vindkraftverken i Järvsö-Sörby parken under 2018 har genomförts.

Vid varje årsslut är stoppdatum för nya ansökningar. Ansökningarna bereds av en handläggargrupp och före sista mars tas beslut av Vindkraftfondens styrelse om vilka ansökningar som ska beviljas. Dessa medel som kommer att vara tillgängliga för utdelning under våren.

Välkomna in med era ansökningar om vindkraftsbidrag som utfaller från driftperioden 2019.

Detaljerad information om ansökningsförfarandet finns under fliken "ANSÖK" ovan.