Nu har besked kommit om om vilka medel som kommer att finnas tillgängliga från driftperioden 2018.
På måndag 18 mars hålls ett styrelsemöte och vi hoppas att vi då kan besluta om vilka föreningar i Arbrå/Undersvik som får stöd från Vindkraftfonden avs. bygdemedel från driftperioden 2018.
Detta kommer att underlätta för föreningarna att genomföra sina projekt.

Vår handläggargrupp har gjort en första granskning av de ansökningar som kom före årsskiftet 2018/2019. Besked kommer att lämnas till alla sökanden när vi fattat vårt bidragsbeslut.