Välkommen att söka bygdepengar från vindkraften.

Har du ett projekt som kan gynna utvecklingen inom Arbrå och Undersvik socknar?
Då kan du vara behörig att ansöka om bygdemedel från vindkraften.

– – – – – – – – – – – – –

AKTUELLT OM PROJEKTEN

Ansökningsläge inför nästa bidragsutdelning

Här kan du se en beskrivning av vad vi vet om kommande bidragsutdelning.

Vilka har fått ansökningar om projektmedel beviljade?

Här kan du se vilka som fått sina ansökningar om projektmedel ur Vindkraftfonden beviljade för innevarande säsong och till vilka […]

Så här har hittills utdelade bidrag använts

Här kan du se beskrivningar om vad bygdemedel från Vindkraftfonden bidragit till. Nu är de nya borden till Västerbackens Bygdegård […]